Rzeźbienie ażurowej kompozycji cz.1 / Openwork carving composition pt.1

Pierwsza część dokumentacji prac nad kompozycją ażurową, zawiera w głównej mierze działania z użyciem narzędzi elektrycznych. Wbrew temu jak to wygląda, prowadzenie frezarki przy linii, albo prostopadłe wycinanie ażurów wymaga sporych pokładów cierpliwości, skupienia oraz pewnej ręki.
Etap prac rzeźbiarskich znajdzie się w drugiej części dokumentacji 😉

The first part of the documentation work on the composition of openwork, contains mainly activities with power tools. Contrary to what it looks like, running the milling line, or perpendicular cut openwork decks requires considerable patience, concentration and a steady hand. Stage sculptural works will be in the second part of the dossier;)