Reaching the past.

Patrząc w przyszłość, dobrze jest sięgać przeszłości.

Tym razem czerpię z XII wieku, czasu gotyckiego mroku.

Samo powielanie projektów może nie wydawać się ciekawym doświadczeniem. Jeśli jednak wyobrazić sobie fakt, że sytuacja ma miejsce około 800 lat po powstaniu oryginału…

Całość nabiera nieco mistycznego znaczenia.

Powtórzenie przeszłości, jej lepszej części.

Tworzenie swej historii, w najlepszym wydaniu.


 

Eng.

Looking in future, it’s good to reaching the past.

This time i’m scooping from XII century, the time of gothic darkness.

Duplication of projects seems not to be interesting experience. But if you imagine the fact, that situation happens 800 years after original was made…

Whole thing becomes some mystical meaning.

Repeating the past, her better part.

Creation his own history, in best way.

projekt