Notka informacyjna.


Na mocy praw autorskich nabytych w procesie tworzenia, ogłaszam:

Jeśli ktoś stanie naprzeciw prezentowanej poniżej pracy mego autorstwa: – Zezwalam na przywłaszczenie od obecnego nabywcy, gdyż praca nie stanowi jego własności.

Z1

Ostatnio rzeźba znajdowała się w miejscowości Koluszki, województwo Łódzkie.

Podpisany,

Szczepan Rachwał.